Hội chị em

Định bụng là sẽ viết một cái gì đó cho ngày chủ nhật hoành tráng. Để kỷ niệm ngày đầu tiên qua nhà một người chị, một đồng nghiệp, một người sếp và cũng là thần tượng của mình. Nhưng rồi lại thôi. Chị à. Em sẽ cố gắng thêm 200% để làm thiệt tốt. Không phải vì chị đâu. Mà vì bản thân em, em muốn được như chị đó

20130118-233937.jpg

Author: Tyra D'

# Scorpio girl # Live in between # A fruit loop in world full of cheerios # Curious case of wanderlust, photography, music, movies and cuisine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s